Start

Hej och välkommen till Nyköpings hästsportklubb, NHSK!

 

Här kommer lite information om föreningens ambitioner och mål.

 

Som medlem i NHSK kan du vara trygg i att vi alltid verkar för djur och människors bästa, samt för en fin gemenskap i föreningen.

 

Våra informationskanaler är:

Hemsidan: Här kommer du hitta information om föreningen och våra styrdokument.

Facebooksidan och medlemsgruppen finns  mer information om vad som sker i klubben och vad som händer i det framtida Ridcentret.

 

Facebook – finns förutom vår officiella sida, även en grupp som heter Nyköpings Hästsportklubb,  Där kan medlemmar ansöka om medlemskap. I Facebook gruppen kan du bla skriva egna inlägg om saker du vill informera eller fråga andra medlemmar om. En regel är att inte använda gruppen för försäljning i kommersiellt syfte.

 

Har du förslag och önskemål – hör av dig! Tveka inte att kontakta styrelsen. Vi är så glada att du vill vara medlem i Nyköpings hästsportklubb. Enklast är det att mejla så tar vi upp ärendet på nästa styrelsemöte. Vår mailadress är: nykopings.hastsportklubb@gmail.com

 

Föreningens syfte:

Nyköpings hästsportklubb drivs som en ideell förening. Det innebär att vi finns till för medlemmarna och medlemmarnas intressen. Poängen med att vara en förening är att vi kan hitta på roliga saker tillsammans, evenemang och aktiviteter. Som förening kan vi också söka ekonomiskt stöd för vår verksamhet.

 

En förening bygger på ideellt arbete och för att det ska fungera måste vi alla hjälpas åt. Med gemensamma krafter blir det både roligare och enklare att ordna aktiviteter. Alla kan bidra på något, så räds inte för att anmäla ditt intresse att hjälpa till.


Medlemskap pris och villkor:


Pris för enskild medlem: 50 kronor/år.

 

Som medlem får du:


Möjlighet att delta i aktiviteter och evenemang som föreningen ordnar.

 

En fin gemenskap.

 

Vill du hjälpa till?

Klubbens intäkter utgörs för närvarande till största del av medel från pantning. Detta är en krävande syssla om man är få men ju fler som hjälps åt desto enklare blir det givetvis. 

 

Om du vill vara med och bidra till klubbens fortlevnad kan du göra det på flera sätt. I dagsläget är det viktigaste att vi hjälps åt med pantningen. Enklast är att följa med någon som är insatt och lära sig den vägen. Efter det tillfället kan föra kunskapen vidare till nästa medlem. Om vi kan få igång detta brett bland alla oss medlemmar, blir arbetet inte så betungande.Välkommen som medlem